UKS SMS Łódź 2003 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Language/Sprache


 

Google Plus

Znajdź Nas na

GOOGLE PLUS

Facebook

Menu główne

ŁÓDŹ SMS CUP 2013

 

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 37, wczoraj: 455
ogółem: 3 871 318

statystyki szczegółowe

Logowanie

Odtwarzacz

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Zczuba.tv

Aktualności

Obóz zimowy- info

  • autor: padziol69, 2013-01-27 21:35

Kleszczów -  Solpark- wzory dokumentów

Proszę o dostarczenie wypełnionej Karty obozowej i Zgody rodziców na udział dziecka w obozie sportowym do środy 30 .01.2013.r.

Informacje dotyczące kompleksu sportowo wypoczynkowego Solpark  na kliknij http://solpark-kleszczow.pl/

 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W OBOZIE

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna w obozie piłkarskim
w miejscowości Kleszczów, w dniach: 10.02.2013 – 17.02.2013

 

 

Ponoszę odpowiedzialność za przestrzeganie przez mojego syna regulaminu obozu.

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna):

 

 

 

............................................                                      ...............................................

 

Miejscowość  i data                                                   Podpis

 

 

PESEL ______________________________
Nr legitymacji szkolnej _________________
VIII.  INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU  (dane o zachorowaniach,
urazach, leczeniu itp.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji
dziecka
____________________________
(miejscowość, data)
__________________________________________
(podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę
medycznąpodczas wypoczynku)
IX.  UWAGI I SPOSTRZEśENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA
O DZIECKU PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________
(miejscowość, data)
__________________________________________
(podpis wychowawcy-instruktora)
WyraŜam zgodęna przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II,
III, IV i VIII karty kwalifikowanej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dziecka.
____________________________
(data)
__________________________________________
(podpis matki, ojca lub opiekuna)
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I.  INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1.  Forma wypoczynku _____________________________________________
2.  Adres ________________________________________________________
3.  Czas trwania wypoczynku od _________________ do _________________
Trasa obozu wędrownego ________________________________________
____________________________
(miejscowość, data)
__________________________________________
(podpis organizatora wypoczynku)
II.  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE
DZIECKA NA WYPOCZYNEK
1.  Imięi nazwisko dziecka _________________________________________
2.  Data urodzenia ________________________________________________
3.  Adres zamieszkania ____________________________________________
4.  Nazwa i adres szkoły __________________________________ klasa ____
5.  Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
_____________________________________________________________
_______________________________________ telefon _______________
Zobowiązujęsiędo uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości:
____________ zł słownie ____________________________________________ zł
____________________________
(miejscowość, data)
__________________________________________
(podpis matki, ojca lub opiekuna)
III.  INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA
DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdęsamochodem,
czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny
lub okulary)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
STWIERDZAM,  śE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄPOMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
____________________________
(data)
__________________________________________
(podpis matki, ojca lub opiekuna)
IV.  INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie ksiąŜeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podaćrok): tęŜec ______________, błonica ____________,
dur ______________, inne _____________________________________________
____________________________
(data)
__________________________________________
(podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna)
V.  INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku
braku moŜliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy-wypełnia rodzic lub
opiekun)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________
(data)
__________________________________________
(podpis wychowawcy lub rodzica-opiekuna)
VI.  DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1.  Zakwalifikowaći skierowaćdziecko na wypoczynek
2.  Odmówićskierowania dziecka na wypoczynek ze względu:
_____________________________________________________________
____________________________
(data)
__________________________________________
(podpis)
VII.  POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na _______________________________________________
(forma i adres miejsca wypoczynku)
od dnia _____________________ do dnia _____________________ 20 _______ r.
____________________________
(data)
__________________________________________
(czytelny podpis kierownika wypoczynku)

 

 

 

 

 

 


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [1353]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Sponsorzy

​​

www.orangefresh.com.pl

 

www.barbus.eu

                                                                      

 

www.egolit.pl

www.jupik.pl

 


www.uzdrowiskobusko.pl

www.buskowianka.com

 

www.xonix.pl

 


 

www.spinfactory.pl

 

www.keeza.pl

 

www.tomadex.pl

 

www.lodzkie.pl

 

www.termyuniejow.pl

 

www.termyuniejow.pl

 

www.gonzo.com.pl

 

www.bigparty.com.pl

 

 

 

 

 

Reklama

Facebook Turnieju

Kalendarium

23

05-2018

środa

24

05-2018

czwartek

25

05-2018

piątek

26

05-2018

sobota

27

05-2018

niedziela

28

05-2018

pon.

29

05-2018

wtorek

Sponsorzy

​​

www.orangefresh.com.pl

 

www.barbus.eu

                                                                      

 

www.egolit.pl

www.jupik.pl

 


www.uzdrowiskobusko.pl

www.buskowianka.com

 

www.xonix.pl

 


 

www.spinfactory.pl

 

www.keeza.pl

 

www.tomadex.pl

 

www.lodzkie.pl

 

www.termyuniejow.pl

 

www.termyuniejow.pl

 

www.gonzo.com.pl

 

www.bigparty.com.pl

 

 

 

 

 

Zegar

Facebook Turnieju

Matusiak Cup 2012 AP

;

Sport.pl

Łódź SMS Cup 2013